"Форест - Н" ЕООД е една нова и бързоразвиваща се фирма за добив, преработка и търговия с иглолистен дървен материал. Основно работи за износ, но има добри позиции на българския пазар, благодарение на своята коректност и безкомпромисно качество. Предлаганият материал е с високо качество съгласно БДС. Фирмата разполага с голяма складова база, професионални дървообработващи машини и висококвалифициран персонал. Предлага следните продукти:
GPS координати:
42°52'05.9"N
25°53'06.1"E
• Дъски, Летви;
• Греди /различни размери и дължини/;
• Талпи;
• Детайли за нуждите на мебелната промишленост;
• Детайли за палети по заявка на клиента;
• Индивидуални поръчки по заявка на клиента.
© Company "FOREST - N" LTD. 2012.All rights reserved.
Create by G.Feroli